ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 (อ่าน 28) 07 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 (อ่าน 12) 07 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 (อ่าน 14) 07 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 (อ่าน 19) 06 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 (อ่าน 16) 06 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 (อ่าน 22) 25 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 (อ่าน 17) 25 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 (อ่าน 25) 18 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 (อ่าน 27) 15 พ.ค. 65
คู่มือโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร (อ่าน 6) 12 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 (อ่าน 104) 07 ม.ค. 65
รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2563 (อ่าน 105) 30 ธ.ค. 64
รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (อ่าน 124) 24 ธ.ค. 64
รายงานการฉีดวัคซีนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร (อ่าน 14) 20 ธ.ค. 64
SAR 62 (1) (อ่าน 412) 23 ส.ค. 63
SAR 62 (2) (อ่าน 417) 23 ส.ค. 63
SAR 61 (อ่าน 737) 26 มี.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาฯ (อ่าน 572) 26 มี.ค. 62
ประกาศการใช้มาตรฐานฯ (อ่าน 491) 26 มี.ค. 62
SAR 60 (2) (อ่าน 742) 08 ส.ค. 61
SAR 60 (1) (อ่าน 736) 08 ส.ค. 61
สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม (อ่าน 831) 05 ก.พ. 61
SAR ปี 2559 (อ่าน 873) 05 ก.ย. 60
งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา เขต 15 (อ่าน 1491) 16 ส.ค. 59
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1533) 04 ส.ค. 59
การจัดกิจกรรมเนื่องวันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 1099) 04 ก.ค. 59
ประธานสภานักเรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา ยุวชนประชาธิปไตย (อ่าน 1154) 17 พ.ค. 59
กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (อ่าน 883) 07 ธ.ค. 58
รับโล่เกียรติคุณภาคีเครือข่ายประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น (อ่าน 1099) 15 ก.ย. 58
วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 995) 19 ส.ค. 58
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (อ่าน 968) 18 ส.ค. 58
ร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 917) 17 ส.ค. 58