ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร/ ชุดนักเรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
13 ต.ค. 58 ถึง 16 ต.ค. 58 ทัศนศึกษา

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
30 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 สอบปลายภาค

ชุดนักเรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
24 ส.ค. 58 ถึง 26 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาอำเภอปะนาเระ
สนามโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อำเภอปะนาเระ
18 ส.ค. 58 วันวิทยาศาสตร์
ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 58 ลงนามถวายพระพร
สีฟ้า โรงเรียน